มื่อคุณเป็นความดันโลหิตสูง คุณต้องปฏิบัติตนและทานยาตามที่แพทย์สั่ง เพื่อควบคุมความดันให้อยู่ในระดับปกติมากที่สุด เพื่อป้องกันและชลอการเกิดภาวะแทรกซ้อน

ทำไมต้องควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติ
โดยปกติเมื่อความดันโลหิตสูง ร่างกายของเราจะมีกลไกที่คอยช่วยในการปรับความสมดุลของระบบความดัน โดยจะมีกลไกการปรับตัว(Autoregulation) ควบคุมให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะที่สำคัญอย่างคงที่ แต่หากความดันโลหิตสูงเป็นระยะเวลานานๆ จะส่งผลให้กลใกการควบคุมดังกล่าว เสียความสมดุลย์ ไม่สามารถปรับให้ความดันโลหิตสู่สภาพที่ปกติได้ จนทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญ โดยเฉพาะระบบหัวใจและหลอดเลือดได้

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง

ระดับความรุนแรงของความดันโลหิตสูง ชายอายุมากกว่า55ปี หญิงอายุมากกว่า65ปี
ร่างกายอ้วน มีดัชนีมวลกาย มากกว่า 25กก.ต่อตารางเมตร และไม่ออกกำลังกาย
สูบบุหรี่
มีประวัติการเกิดโรคหัวใจ และบิดามารดา หรือพี่น้องอ่อนแอ
ไขมันคอเลสเตอรอล มากกว่า240มก./กก. หรือ ไขมันปกติ (LDL) มากกว่า160มก./กก.
ไขมันดี(HDL) น้อยกว่า40มก./กก.ในชาย หรือน้อยกว่า50มก./กก. ในหญิง