าการที่แสดงให้เห็นและเป็นกันมากคือ

1) อาการกระดูกทับเส้นบริเวณหลังส่วนล่าง อาการกระดูกทับเส้นระดับหลัง L3 L4 L5
สาเหตุเกิดจาก
หมอนรองกระดูกเกิดการปลิ้นหรือแตก ทำให้ของเหลวภายในไปเบียดทับเส้นประสาทบริเวณหลังส่วนล่างหรืบริเวณกระดูกสันหลังชิ้นที่ L3 L4 L5 S1 ส่งผลต่อระบบประสาทส่วนเอวไปถึงขา
ในระยะเริ่มแรกผู้ป่วยจะมีอาการปวดหลังบริเวณเอว เป็น ๆ หาย ๆ โดยที่อาการดังกล่าวจะเป็นมากตอนทำงาน ยืน ก้มเงย หรือนั่งนาน ๆ และอาการปวดจะดีขึ้นเมื่อได้นอนพัก
ต่อมาจะปรากฎอาการสำคัญที่แสดงว่า หมอนรองกระดูกสันหลังเกิดโป่งขึ้นมากดทับเส้นประสาทคือ อาการปวดหลังรุนแรงอย่างเฉียบพลัน และมีอาการปวดร้าวลงมาที่ขา น่อง ตาตุ่มหรือเท้า ร่วมกับมีอาการชาขาหรือเท้าด้วย

2) อาการกระดูกทับเส้นระดับคอ C3 C7
สาเหตุของอาการ
เกิดจากการที่หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทบริเวณกระดูกสันหลังชิ้นที่ C3 – C7 0tส่งผลต่อระบบประสาทส่วนแขน ซึ่งจะทำให้เกิดอาการชาบริเวณฝ่ามือ เริ่มจากปลายนิ้วหรืออาการปวดร้าวที่บริเวณแขน อาจจะเป็นข้างใดข้างหนึ่ง
อาการร่วมของโรคหมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาทคือ การปวดคอ ปวดเมื่อย บริเวณสะบักเรื้อรังและการไม่สามารถเคลื่อนไหวคอได้อย่างอิสระ