/ปัญหาสุขภาพ

โรค SLE หรือโรคพุ่มพวง

โรคเอสแอลอี เป็นโรคในกลุ่มเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่มีการอักเสบของอวัยวะต่างๆเกือบทุกที่ในร่างกาย ซึ่งเกิดจากภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติมีผลต่อต้านเซลล์และเนื้อเยื่อตัวเอง เกิดการทำลายเนื้อเยื่อจนทำให้เกิดอาการต่างๆ สาเหตุ ยังไม่ทราบแน่ชัด น่าจะเกิดจากปัจจัยหลายอย่างร่วมกันได้แก่ พันธุกรรม และสิ่งแวดล้อมเพศหญิงวัยเจริญพันธุ์เป็นมากกว่าเพศชายประมาณ 10 เท่า โร [...]

โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

อาการที่แสดงให้เห็นและเป็นกันมากคือ 1) อาการกระดูกทับเส้นบริเวณหลังส่วนล่าง อาการกระดูกทับเส้นระดับหลัง L3 L4 L5 สาเหตุเกิดจาก หมอนรองกระดูกเกิดการปลิ้นหรือแตก ทำให้ของเหลวภายในไปเบียดทับเส้นประสาทบริเวณหลังส่วนล่างหรืบริเวณกระดูกสันหลังชิ้นที่ L3 L4 L5 S1 ส่งผลต่อระบบประสาทส่วนเอวไปถึงขา ในระยะเริ่มแรกผู้ป่วยจะมีอาการปวดหลังบริเวณเอว เป็น ๆ หาย ๆ [...]

ดูเพิ่มเติม