รคแพ้ภูมิตัวเอง เป็นโรคที่เกิดจากภูมิต้านทานในร่างกายของเราชนิดหนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงไป ภูมิต้านทานชนิดนี้เป็นโปรตีนในเลือดชนิดหนึ่งที่เรียกว่า แอนติบอดี้(Anti-Bodies) ซึ่งปกติจะมีหน้าที่จับ และทำลายสิ่งแปลกปลอม หรือเชื้อโรคจากภายนอกร่างกาย แต่โปรตีนชนิดนี้ในผู้ป่วย แพ้ภูมิตัวเอง นั้น จะจับ และทำให้เกิดการอักเสบของอวัยวะต่าง ๆ ของผู้ป่วยเอง ขึ้นอยู่กับว่าจะจับอวัยวะใด เช่น ถ้าจับที่ผิวหนัง ก็จะทำให้เกิดผื่น ถ้าจับที่ไต ก็จะทำให้เกิดการอักเสบของไต จับกับเยื่อหุ้มข้อ ก็จะเกิดอักเสบ ปวดตามข้อต่าง ๆ ในร่างกาย โรคแพ้ภูมิตัวเอง นี้จัดอยู่ในประเภทโรคเรื้อรังชนิดหนึ่ง

บางคนรู้จักโรคแพ้ภูมิตัวเองในนามว่า “โรคพุ่มพวง” เพราะราชินีลูกทุ่ง พุ่มพวง ดวงจันทร์ ได้ป่วยเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง และเสียชีวิตในเวลาต่อมา คนจึงเรียกโรคแพ้ภูมิตัวเอง ว่า “โรคพุ่มพวง” แต่คนรุ่นใหม่อาจไม่รู้จัก เพราะเกิดไม่ทันเหตุการณ์นี้

การรักษาทางการแพทย์

แพทย์ปัจจุบันจะทำการรักษาตามอาการที่เป็น และส่วนใหญ่ต้องทานยาตลอดชีวิต เพื่อต้านอาการต่าง ๆ ที่เป็น และยาที่แพทย์ให้มาทาน ล้วนแต่มีส่วนผสมของสารสเตรียรอยด์ ทั้งสิ้น เพื่อระงับการเจ็บปวด อาการอักเสบ ต่าง ๆ หากทานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ก็จะไปมีผลเสียต่อตับต่อไตได้ในภายภาคหน้า รวมถึงผลกระทบทางร่างกาย นั่นคือ บางคนกินแล้วอ้วน เนื่องจากบวมยา เป็นต้น

ประสบการณ์ผู้ใช้ผลงานวิจัย APCO

คุณเกศนรินทร์ ป้องพุฒ
ผู้เคยมีปัญหา SLE

คุณวิสสุตา พันธ์พินิจ
ผู้มีปัญหา SLE

วีดีโอทั้งหมด


*สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านสนใจได้ที่ 089-214-8611 และ Line: bim100pan*
Add Friend