ผื่นแพ้คันที่ผิวหนัง/ผิวหนังอักเสบ

ลักษณะของโรค โรคผิวหนังอักเสบ (อาจรวมไปถึงอาการอีสุกอีใส และงูสวัดด้วย) เป็นโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันทางร่างกายผิดปกติ เป็นมากในสตรีที่มีอายุระหว่าง 30-40 ปี เมื่อเชื้่อเข้าสู่ร่างกาย ภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ช่วยในการเคลื่อนไหวต่างๆ รวมถึงเซลล์ผิวหนัง และกล้ามเนื้อก็จะถูกทำลาย ทำให้เกิดอาการอักเสบไปทั่วร่างกาย อาจมีความรู้สึกไม่มีแรงที่แขน และร่า [...]