โรคกระเพาะอาหาร

โรคกระเพาะอาหาร หมายถึง ภาวะที่แผลที่เยื่อบุกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากมีกรดในกระเพาะอาหารมากเกินไป เยื่อบุกระเพาะอาหารอ่อนแอ และมีเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori ซึ่งหลั่งสารพิษออกมาทำให้เกิดแผลเรื้อรังขึ้น ประสบการณ์ผู้ใช้ผลงานวิจัย APCO คุณนิรามัย ไชยวรรณา ผู้มีปัญหากระเพาะอาหาร และกรดไหลย้อน คุณอมิตา ขาวสาระ [...]