หอบหืด/ไซนัส

โรคไซนัสอักเสบเป็นปัญหาที่พบมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีความชุกประมาณร้อยละ 15 ในประชากรทั่วไป และพบว่าร้อยละ 40 ถึง 75 ของผู้ป่วยโรคหืด มีปัญหาโรคไซนัสอักเสบเรื้อรัง ในขณะที่ร้อยละ 35 ของผู้ป่วยโรคไซนัสอักเสบเรื้อรัง มีปัญหาโรคหืดร่วมด้วย ในประเทศไทยพบว่า มีความชุกของโรคจมูกอัก เสบภูมิแพ้ประมาณร้อยละ 30 และความชุกของโรคหืดจากอาการประมาณร้อยละ 6.8 ในประ [...]