ไฮโปไทรอยด์

ไฮโปไทรอยด์ หรือ ภาวะขาดฮอร์โมนไทรอยด์ เกิดขึ้นเนื่องจากต่อมไทรอยด์ไม่สามารถสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ออกมาได้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย บางครั้งผู้ป่วยจะรู้สึกว่าตัวเองเชื่องช้า ทำอะไรก็ไม่กระฉับกระเฉง สาเหตุเกิดจาก ต่อมไทรอยด์ ไม่สามารถสร้างฮอร์โมนได้เพียงพอ เช่น ภายหลังการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ และในผู้ป่วยที่ได้รับไอโอดีนรังสีรักษา เนื่องจากเกิดภาว [...]